Společnost

Ach to hrozné Česko…

Nadávat na „čecháčkovství“ je v určitých kruzích tak trochu normou, ale takový komentář nevyšel už dlouho. Tereza Boehmová v komentáři na aktualne.cz vidí naši zemi v tak špatném světle, že má dojem, že jsme v EU jen papírově a při přejezdu hranic má divný pocit v břiše. Jde asi o to, co Roger Scruton popsal kdysi jako […]

Společnost

Liberalismus tehdy a nyní

Máte plné zuby dnešních liberálů? Podívejme se nyní v prvním díle seriálu o politických ideologiích, co to vlastně původní liberalismus byl. Dnešní pokrokáři od něj mají hodně daleko… Liberálové byli stranou individuální, politické, ekonomické a náboženské svobody. Jejich slabou stránkou bylo, že nevnímali nezbytnost civilizačních předpokladů udržení svobody ve společnosti.  Že v mnoha […]

Společnost

Evropská unie v zajetí genderu?

Genderový feminismus jedním ze základních pilířů ideologie, která ovládá instituce a právní rámec Evropské unie. „Genderem“ jsou nasáklé zakládací smlouvy, Listina základních práv EU, unijní legislativa, judikatura Soudního dvora EU, programové dokumenty i finanční programy. Prosazován je právem, dotacemi i politickým tlakem.  A v rámci víceletého finančního rámce 2014–2020 jsou na […]

Společnost

Náš spor o domov

Zápas s liberalismem se dnes týká dvou zásadních věcí. Obrany lidské přirozenosti a národního státu. Na jedné straně hájíme rodinu proti feminismu a státním zásahům, odmítáme agresivní individualistický voluntarismus a politiku skupinových identit. Na druhé vystupujeme proti progresivistickým globalistům, kteří vytvářením nadnárodních institucí usilují o zničení státní nezávislosti. Právo na vlast a […]

Společnost

Pár správných kovbojů nám může jenom prospět…

Ve své idealizované formě projevovali strážci zákona starého Divokého západu drsnou a hbitou prozíravost, která odrážela sokratovskou moudrost v harmonii odvahy a zdrženlivosti. Pokud se dnešní myslitelé mohou od Petersona něčemu přiučit, je to nutnost doplnění jejich opatrnosti trochou odvahy. Když jde o záchranu civilizace, několik odvážných kovbojů nám může jenom prospět. […]

Společnost

Zlatá politická korektnost…

Ne, nezbláznil jsem se, myslím to vážně. Na anglosaské univerzity totiž v posledních letech přišel trend, který je ještě daleko horší než politická korektnost – a z těchto univerzit je to už jen skok na vzdálenost jedné generace, než to pocítíme všichni. Všemocní studenti Britský list Spectator přinesl už v roce 2015 poměrně […]

Společnost

Muži jako problém?

Stát se skutečným chlapem, dospělým mužem, který může čelit psychickým a fyzickým výzvám a dokáže smysl pro vůdcovství pod extrémním stresem, je hluboce zakódovaná potřeba. Ale není to vůbec snadný proces. Zahrnuje to formování, ke kterému je potřeba silný mentor. Přeměnit chlapce v muže znamená mít v sobě spoustu vlastností k tomu potřebných […]

Společnost

Podvod století. Píšeme o výročí TV Nova jejím jazykem

Před dvaceti pěti lety začala vysílat TV Nova. Zkusme o ní napsat ve stylu, jaký alespoň z počátku razila. Následující text bude neobjektivní fikcí. Bude to zpráva dryjáčnická a přehnaná. Nafoukne banality a opomene to podstatné. Bude mít emoce a naštve vás. Upozorňujeme čtenáře, že následující pasáže budou otřesné. Z obrazovky se ozývá […]

Společnost

O stabilitě, změně a konzervatismu

Když je řeč o konzervatismu, bývá často citována věta G. K. Chestertona, že jde o demokracii dávající slovo nejen naším současníkům, ale i našim předkům. Na politické a společenské rovině se tak přispívá k obtížnému a nikdy nekončícímu hledání rovnováhy mezi stabilitou a změnou, starým a novým, trvalým a proměnlivým. Vše plyne V každodenním […]

Společnost

A co bude následovat…? Rozhovor s Maxem Kašparů

Žijeme v době, kdy se musí samozřejmé pravdy vysvětlovat. Až doteď bylo každému jasné, co je rodina, teď se hádáme o její definici. Anglický spisovatel G. K. Chesterton jednou napsal, že odvaha obhajovat tradiční ctnosti má dnes přídech zločinu, a jedna věc, která vyžaduje nezměrnou odvahu, je hlásat samozřejmosti. Co je vlastně […]