Budou mít migranti v ČR nárok na státní podporu bydlení? Budou…

Vláda tento týden schválila návrh zákona o podpoře bydlení, který má složitým a nákladným systémem dotací a záruk, tedy skrytých dotací, usnadňovat přístup tzv. potřebných osob k bydlení.

Celý tento zákon je šílený. Ale to je na jinou debatu. Mě však zaujalo, že mezi podporované osoby budou mít právo se zařadit také migranti.

Podporu bydlení za státní peníze budou podle tohoto zákona moci zařizovat také soukromé osoby. Včetně promigračních politických neziskovek. Mohou to být politické neziskovky z celé EU. Tedy i z Německa, kde je jich více než dost.

Nechtěl bych, aby to vyznělo jako konspirační teorie, ale podle mého názoru je tento návrh zákona svým způsobem průlomový. Proč si to myslím? Protože:

1) Zavede trvalý, celoplošný, automatický mechanismus podpory bydlení, do kterého budou mít přístup také migranti.

2) Nyní je přístup migrantů k obecnímu bydlení čistě na rozhodnutí dané obce (či města). Většina obcí, ne-li všechny, jej neumožňuje.

3) Systém podpory bydlení migrantů organizuje v omezené podobě vláda. Na základě svých usnesení, která může dle potřeby měnit.

4) Navrhovanou podporu bydlení budou moci poskytovat také soukromé subjekty. Ovšem, jak jinak, za peníze ze státního rozpočtu.

5) Nebezpečné jsou v tomto ohledu zejména promigrační politické neziskovky. Obávám se totiž, že tento zákon jim v určité míře umožní obcházet dosavadní nevůli měst a obcí zpřístupňovat bydlení migrantům.

6) Není bez zajímavosti, že právě politické neziskovky na vládu vyvíjely nátlak, aby takový zákon připravila. Hořce úsměvné je, že si tento nátlak nechaly zaplatit z dotací EU. A moc bych se nedivil, kdyby se politické neziskovky na přípravě návrhu také podílely.

Co z toho plyne?

A) Vláda předkládá návrh složitého, celoplošného systému, který podle mého názoru fakticky prolomí dosud platný princip migračního práva. Ten zní, že bydlení se migrantům poskytuje za stejných podmínek jako ostatním cizincům, tj. ne jako občanům daného státu. Ani migrační pakt tento princip nemění.

B) Bydlení migrantů je nyní různě podporováno vládou. Obce vesměs, a možná všechny, podporují jen vlastní občany, případně občany ČR nebo EU.

C) Navrhovaný zákon však z podpory přístupu migrantů k bydlení dělá celostátní princip. Bude-li obec chtít tímto mechanismem v bydlení pomoci vlastním občanům, bude muset i migrantům.

D) Zprostředkovávat tuto podporu žadatelům, tj. i migrantům, budou moci i různé soukromé subjekty včetně politických neziskovek. Ty budou zákonitě stát dál od veřejné kontroly.

E) V době permanentní migrační krize mají vlády chránit své občany a rušit faktory, které migranty motivují k příchodům. Návrh zákona o podpoře bydlení jde opačným směrem.

Poznámka na závěr: myslím, že část vlády možná ani nechtěla navrhovaný systém podpory bydlení zpřístupnit migrantům. Vyrozuměl jsem, že pokud takový zákon chtěla, musela to udělat kvůli požadavkům právních předpisů EU. To ovšem nikoho nijak neomlouvá.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč