Domov

Jak je to s Lichtenštejny…

Jinak mu hrozí velká mezinárodní ostuda. V civilizované společnosti není normální krást něco, co mi nepatří, a ještě se tvářit, že se nic neděje. A to bohužel bývalé Československo udělalo. Majetek Lichtenštejnů byl vyvlastněn bez náhrady v roce 1945 na základě tzv. Benešových dekretů. Samozřejmě tyto dekrety měly svůj význam a ve […]

Společnost

Douglas Murray o nových formách marxismu

Našlo se více osob, které se tímto tématem zabývaly z mírně odlišného úhlu. Jeden z čelných představitelů postmarxistické školy Argentinec Ernesto Laclau (zemřel v roce 2014) se už v osmdesátých letech minulého století pokoušel zformulovat nové problémy, o nichž se domníval, že se stávají naléhavými. Se svou partnerkou Chantal Mouffeovou sepsal průkopnickou knihu o politice identit. […]

Zahraničí

Konsekvence pádu Kábulu

Pád Kábulu v neděli 15. srpna je největší geopolitickou porážkou Spojených států za posledních šestačtyřicet let od pádu Saigonu v dubnu 1975… Ale vyjadřujme se přesně, nebyla to vojenská porážka, protože v boji Američané poraženi nebyli. „Pouze“ zemi opustili a doufali, že prozápadní vláda se alespoň ve velkých městech a v Kábulu udrží. Neudržela se. […]